انجمن علمی - پژوهشی پردازش سیگنال ها و تصاویر قلبی عروقی

Cardivascular Image and Signal Analysis Group

(CISAG)

درباره ماانجمن علمي‌- دانشجويي پردازش تصاویر و سیگنالهای قلبی عروقی که فعالیت خود را از سال 85 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز نموده است، از همکاری ارزشمند آقای دکتر ابریشمی مقدم استاد تمام دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی بهرمند بوده و امروز متشکل از چهار نفر هیت علمی دو نفر کاردیولوژیست و دونفر متخصص بیوالکتریک با گرایش تجزیه تحلیل قلبی و تعدادی دانشجوی تحصیلات تکمیلی است.
اولین انتخابات انجمن در اسفند 94 برگزار گردید و اعضای انجمن مشخص شدند. هدف اصلی انجمن علمي‌ دانشجويي پردازش تصاویر و سیگنالهای قلبی عروقی، آنالیز تصاویر و سیگنال­های قلب به منظور استخراج اطلاعات معنی دار برای کمک به درمان و تشخیص بیماری­های قلبی عروقی است. الگوریتم­های واحد به ندرت کاربرد کلینیکی دارند. معمولاً الگوریتم­های چندگانه در کاربردهای کلینیکی، با هم مورد استفاده قرار می­گیرند. در واقع، انجمن علمي‌ دانشجويي پردازش تصاویر و سیگنالهای قلبی عروقی بر روی تحقیقات کاربردی کلینیکی، انتخاب ترکیب بهینه­ی الگوریتم­ها، بهینه سازی آن­ها، اتوماتیک سازی برای نوع خاصی از تصاویر و بیماری­های قلبی – عروقی و نهایتاً ارزیابی هر چه واقع گرایانه تر آن­ها جهت استفاده در مراکز کلینیکی و آموزش تمرکز می­کند.
درباره ما

اهداف انجمن


هسته پژوهشی قلب با هدف تولید یک نرم افزار جامع پردازش تصاویر قلب، کار خود را به طور غیر رسمی از سال 1390با همت دکتر کرمانی شروع کرد. هدف اصلی هسته پژوهشی آنالیز تصاویر قلب، استخراج اطلاعات معنی‌دار برای کمک به درمان و تشخیص بیماری‌ها است. الگوریتم‌های واحد، به‌ندرت کاربردهای کلینیکی دارند، معمولا الگوریتم‌های چندگانه در کابردهای کلینیکی‌، باهم مورد استفاده قرار می­گیرند. درواقع، هسته پژوهشی پردازش تصاویر قلب، تحقیقات روی کاربردهای کلینیکی، بحث بر سر انتخاب ترکیب بهینه روی الگوریتم‌ها، بهینه‌سازی آنها، اتوماتیک‌سازی برای نوع خاصی از تصاویر و بیماری‌های قلبی- عروقی و نهایتا ارزیابی هرچه واقع‌گرایانه‌تر آنها جهت استفاده در مراکز کلینیکی تمرکز می‌کند.

اهداف انجمن

نقشه راه


انجمن علمي‌ دانشجويي پردازش تصاویر و سیگنالهای قلبی عروقی بر روی تحقیقات کاربردی کلینیکی، انتخاب ترکیب بهینه­ی الگوریتم­ها، بهینه سازی آن­ها، اتوماتیک سازی برای نوع خاصی از تصاویر و بیماری­های قلبی – عروقی و نهایتاً ارزیابی هر چه واقع گرایانه تر آن­ها جهت استفاده در مراکز کلینیکی و آموزش تمرکز می­کند.
نقشه راه انجمن
نقشه راه

فعالیت های پژوهشی انجمن


پایان نامه های دانشجویی


پایان نامه های دانشجویی

You can edit all of this text and replace it with what you want to write.

بیشتر بدانید

مقالات چاپ شده


مقالات انجمن در ژورنال ها و کنفرانس های معتبر داخلی و بین المللی

بیشتر بخوانید

Team


دکتر سعید کرمانی

مسئول هسته

عضو هیات علمی گروه بیوالکتریک و مهندسی پزشکی دانشکده فناوری های نوین

بیشتر بخوانید

دکتر محمد هاشمی

عضوانجمن

دکتر حمید صانعی

عضو انجمن

دکتر حسین یوسفی بنائم

عضو انجمن

Contact


  • Manhattan, New York, NY, USA